สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ

ที่ตั้ง เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 02-338-1376   โทรสาร 02-338-1376

                             การเดินทาง ถนนบางนาตราด กม. 29 เลี้ยวเข้าทางซุ้มวัดบางบ่อ ถ้ามาจากบางนา กลับรถถนนบางนา-ตราด กม. 31                                 และมีรถสองแถวรอบเมืองบางบ่อ วิ่งผ่านหน้าสำนักงาน